• fuksin azyk enjamlary

Önümler

AWTOMATIK DÜBLE LINE SIOMAY / SIOMAI / ŞUMAI MASHINASY

Gysga düşündiriş:

Awtomatiki Dim Sum Siomay Siomai Shumai öndürýän maşyn Sh Şumai, Şaomai, Siomai, Filippinler Siomai, Sui Maý, Doňuz siomai, karides siomai, Dim Sum Wonton , Glutinous Rice Shumai maşyn, Deňiz ösümligi Siomai maşyn we ş.m. öndürýär.

 • Haryt maglumatlary

  Haryt bellikleri

  Düşündiriş siomay siomai shumai öndürýän maşyn aşakdaky ýaly:

  Ykjam dizaýn, bir gezekde iki hatar we awtomatiki deňleşdirmek funksiýasy;

  Işlemek ýönekeý.Hamyr we doldurgyç degişlilikde alyjylara salynýança, hamyry awtomatiki basýar we bölýär, soňra emele gelen şumai / Suimai / Siomai konweýer kemerine goşup, galyp we eltip berer, hemmesi bir wagtyň özünde tamamlanar;

  Elektromagnit debriyaj enjamyny ulanyp, metbugat tigiriniň tizligini kadalaşdyrmak garaşsyz, bu bolsa has durnukly işlemegi we işlemegi aňsatlaşdyrýar;

  Poslamaýan polatdan ýasalan we iýmit derejeli material, ygtybarly standart, arassalamak we tehniki hyzmat etmek amatly.

  aýratynlyklary :

  Mehaniki model: FX-800

  Önümiň agramy : 14-35g

  Önüm tizligi: 5500 / sag

  Maşynyň ölçegleri: 1150 * 1300 * 1800mm

  Mehaniki agramy: 800 kg

  Maşyn güýji : 2800w

  General Elektrik : 220v / 380V

  Hamyr örtüginiň ölçegi: 50mm × 50mm ~ 90mm × 90mm

  Arza:

  Bu enjam, glýutin siomaý, sygyr eti siomaý, goýun siomaýy, doňuz siomaýy, merjen siomaý, mekgejöwen siomaý, ýapon siu mai, Filippin siu mai, indoneziýa siu mai, dimu ýaly süýji siomaý önümleriniň köp görnüşini öndürmek üçin amatlydyr. sum wonton, Dumpling, Indoneziýa Siomay we ş.m.

  750 750 1 1    750 750 8    750 750

  Aýratynlyk:

  1. Iki gezek çyzyk, ýokary kuwwatlylygy, 5500 sany / sag.

  2. Ykjam dolandyryş paneli

  3. Işlemek aňsat, diňe awtomatiki emele gelýän hamyry we doldurgyçlary goýmaly.

  4. Aýyrmak, arassalamak we saklamak aňsat.

  5. Iýmit standart poslamaýan polat bölekleri.

  6. Hamyr örtüginiň galyňlygy we doldurgyçlaryň agramy sazlanýar.

  7. Doldurmagyň giň görnüşi: glýutin tüwi, doňuz eti, sygyr eti, goýun, mekgejöwen we ş.m.

  8. Birmeňzeş önümler we ýokary kuwwat

  750 750 1   750 750 2   750 750 4

  Satuwdan soň hyzmat

  1. Mugt ýygnamak we gurnamak, mugt işlemek we okuw.
  2. Gurlan senesinden bäri 12 aýlyk hil kepilligi.Bütin durmuş hyzmaty.
  3. Kepillik möhleti, ähli tehniki hyzmat we zeper ýeten ätiýaçlyk şaýlary mugt.Kepillikden soň, bahasy bahasy bilen ähli tölegler.
  4. 24 sagat gyzgyn liniýa hyzmatyny, şeýle hem e-poçta we wideo aragatnaşygyny goldaň.
  5. In Engineeringenerçilik, zerur bolsa müşderileriň maşynlaryny sazlamak we tehniki hyzmat etmek üçin elmydama.

   

  Faktotiki aýratynlyk:

  1. 16 ýyldan gowrak dizaýn we önümçilik tejribesi.
  2. Enjamymyzyň 90% -den gowragy eksport edilýär.
  3. Iýmit maşynynda 16 ýyldan gowrak tejribe.

  800 600 3    1ebf5c10ff6ee71716b013bae042f5a    800 600 8


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!